Make your own free website on Tripod.com
เพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
The Songs of Faculty of Science and Technology, Assumption University
วิดยาสามัคคี

พวกเรา ชาววิดยา
ล้วนมีใจ สามัคคี
ร่วมปรองดอง น้องพี่
อย่าให้มี ร้าวราน

พวกเรา ชาววิดยา
ล้วนจงรัก ในศักดิ์ศรี
อย่าให้ใคร มาย่ำยี
ในเกียรติที่ เราสร้างมา

ยามเรียน พวกเราเรียน
หมั่นเพียร เรียนวิชา
ยามพวกเรา เล่นกีฬา สู้สุดใจ
เกียรติศักดิ์ เรานี้
เลื่องระบือลือไกล
ฝากชื่อไว้ พวกเรา วิดยา //

_________________________________________________________________________

ประวัติเพลง

เนื้อร้อง : พิภพ คุณากรบดินทร์ (ใหญ่) 351-5143
ทำนอง : พิภพ คุณากรบดินทร์ (ใหญ่) 351-5143
ตั้งแต่ : ปี 2536

เพลงนี้เป็นเพลงที่ 2 หรือ 3 ก็ไม่รู้ที่ได้แต่งขึ้นมา แต่ที่แน่ๆ เป็นเพลงในยุคแรกๆ ของคณะเราครับ ตอนที่เขียนเพลงนี้ ทีแรกออกมาเป็นกลอนก่อน แล้วค่อยเอามาใส่ทำนองลงไป ความตั้งใจตอนแรกอยากจะให้ออกมาเป็นเพลงมาร์ชแแบบปลุกใจครับ แต่พอแต่งๆ ไป ไหงมันไม่ค่อยเป็นมาร์ชก็ไม่ทราบ ยิ่งได้เอาไปสอนน้องๆ ฟังแล้วไม่มีความเป็นมาร์ชอยู่เลย ก็เลยไม่รู้จะนิยามว่าเป็นจังหวะอะไรดี แต่หากขณะที่ร้องเพลงนี้อยู่ แล้วลองนึกถึงจังหวะกลองแต๊ก แล้วเราก็เริ่มร้องเพลงนี้ตามไปด้วย อืม.. เยี่ยมเลยครับ ได้ความเป็นมาร์ชแบบเบาๆ

ผมรู้สึกว่าในการที่เราจะสื่อเพลงสักเพลงให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเพลงนั้น จริงๆ แล้วคนร้องต้องเข้าให้ถึงอารมณ์ก่อนให้ได้ เช่นเดียวกับที่ทุกครั้งที่ผมร้องเพลงนี้ เนื่องจากผมรู้สึกได้ดีว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นมาร์ชแบบแรงๆ ดังนั้นทุกครั้งที่ผมสอนเพลงนี้ให้แก่น้องๆ ผมจะพยายามใส่อารมณ์ให้เต็มที่ ในหัวนึกถึงแต่ความมันส์ ความเร้าอารมร์ของเพลงมาร์ช แล้วค่อยร้องออกมาเป็นเพลงนี้ .... ได้ผลครับ ... ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้สอนน้องๆ ในช่วงเวลาที่ผมได้เป็นประธานเชียร์อยู่นั้น มันทำให้น้องๆ สามารถซึบซับ อารมณ์ของเพลงนี้ไปได้ครับ พวกเราล้วนสามัคคี พวกเราล้วนสู้กันสุดใจครับ ขอบคุณน้องๆ ที่ทำให้เพลงนี้เป็นมาร์ชเพลงแรกของพวกเราทุกคน

_______________________________________ โดย <YAI>
22 ก.พ. 2544