Make your own free website on Tripod.com
เพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
The Songs of Faculty of Science and Technology, Assumption University
รับขวัญ

ช) มาซิมาจะรับขวัญ ญ) มาซิมาจะรับขวัญ
ช) มาร่วมกันประสานดวงใจ ญ) มาร่วมกันประสานดวงใจ
(พร้อม) ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ มอบรักจากใจไว้ให้แด่เธอ

ช) มาซิมาอย่ารอช้า ญ) มาซิมาอย่ารอช้า
ช) มาร่วมกันเถิดหนาน้องพี่ ญ) มาร่วมกันเถิดหนาน้องพี่
(พร้อม) ด้วยใจรักและภักดี ยึดมั่นสามัคคี รักนี้ไม่เสื่อมคลาย

เมื่อเราร่วมกัน ด้วยความมั่นใจ เปรียบเสมือนดวงไฟ
ช) ส่องไสวเส้นทาง ญ) ส่องไสวเส้นทาง ช) ส่องไสวเส้นทาง
(พร้อม) ให้น้องพี่ร่วมพลัง รักมั่นไม่จืดจาง ร่วมทางก้าวไกล

_________________________________________________________________________

ประวัติเพลง

เนื้อร้อง :
ทำนอง :
ตั้งแต่ :

เพลงเป็นเพลงที่ต่อเนื่องจาเพลง "โอ้.. น้องเอ๋ย" ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว ไม่ว่าจะด้วยความต่อเนื่องของดนตรี เนื้อหาของเพลง หรือความหมายขงอเพลงก็ตาม ดังนั้น "รับขวัญ" จึงเป็นเพลงที่ไม่เคยขาดหายไปจากพิธีบายศรีสู่ขวัญ ของคณะเราเลยแท้แต่ปีเดียว และเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงแรกที่จะได้เริ่มมีการผูกข้อมือ

ดังเช่นเนื้อหาของเพลง "มาซิมา จะรับขวัญ ........ " แค่เพียงประโยคนี้ประโยคเดียว ก็สื่อความหมายอันลึกซึ้ง มากมายได้เกินกว่าที่จะสุดบรรยายออกมาได้ เป็นการที่พี่จะได้เริ่มต้นสร้างสิ่งดีๆ อันพึงจะทำได้ให้แก่น้อง การมอบดวงใจรักแก่น้อง เป็นการที่น้องจะได้รับขวัญรับพรจากพี่ มอบกายถวายใจ เป็นลูกวิทยา เป็นน้องที่ดี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัยเพื่อนๆ พี่ๆ

นี่ก็เป็นอีกเพลงครับ ที่ไม่ทราบที่มา ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ หรือมีที่มาอย่างไร ดังนั้นใครที่ได้ทราบ ก็ช่วยกรุณาแจ้งด้วยครับ

_______________________________________ โดย <YAI>
4 มี.ค. 2544